Bestyrelse

(Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig efter GF 2022)


Formand
Afsnitsleder, overlæge Kirsten Nitschke

Retspsykiatrisk Klinik
Aarhus Universitetshospital, psykiatrien
Tyge Søndergaards Vej 26
8200 Aarhus N

(Genvalgt i 2020)
Kasserer
Cheflæge
Per Balling

Afdeling for Retspsykiatri
Region Sjælland
Fælledvej 6
4200 Slagelse

(Genvalgt i 2020)
Bestyrelsesmedlem
Overlæge, ph.d., seniorforsker
Mette Brandt-Christensen

Region Hovedstadens Psykiatri
Psykiatrisk Center Sct. Hans
Retspsykiatrisk afdeling R

(Genvalgt i 2021)
Bestyrelsesmedlem
Overlæge
Lise Tøffner Hansen

Retspsykiatrisk afdeling Middelfart
Østre Hougvej 70
5500 Middelfart

(Genvalgt i 2020)
Bestyrelsesmedlem
Overlæge 
Gitte Ahle

Psykiatrisk gadeplansteam og botilbudsteam
Psykiatrisk Center Amager

(Valgt 2022)
Suppleant
Ledende overlæge
Sussi Guldhammer Fredenslund

Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital
Retspsykiatrien

(Valgt i 2022)
Kristisk revisor
Kim Balsløw

(Valgt i 2022)
Webmaster og administration
Sektionsleder
Charlotte Oehlenschlæger

Justitsministeriet,
Retspsykiatrisk Klinik


Kontakt
Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem
Login for bestyrelsen
Login administrator

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |