Managing violence and aggression in inpatient forensic settings


En-dagskonference i London den 4/10/13

 
Det var en en-dags konference ”… for all clinicians working in acute or forensic settings” arrangeret af Institute of Psychiatry at The Maudsley, King´s College London (KCL), afholdt I Royal College of Physcians i London den 4. oktober 2013.
 
Konferencens chairman, professor Tom Fahy, KCL, indledte med at fortælle at arrangørerne med vilje havde inviteret to indlægsholdere fra kontinentet, fordi én af hovedhjørnestenene i udvikling, anførte Fahy, er at man vil blive inspireret af at høre om andres syn på samme emne og derved tillade sig selv at reflektere over egen praksis. Konferencens emnekreds var meget bred og praksisnær.
 
Professor Henk Nijman fra Holland har beskæftiget sig med aggression hos retspsykiatriske patienter gennem hele sin forskerkarriere. Hans udgangspunkt denne dag var biologiske faktorer såsom ernæringens, neurotoksikanters, ansigtstræks, fiskeoliers og andre mikronæringststoffers  eventuelle betydning for patienternes aggressive adfærd. Fysiognomiens forudsigelser om dette mente Nijman kunne være en gentagelse af historien. Men han refererede til nyligt publicerede canadiske studier om emnet. At ernæringen har indflydelse på hvordan vi har det og opfører sig er indlysende. Han drog tre forhold frem. Bly som et eksempel på et neurotokisk faktor af betydning for både aggression og impulsivitet. Det er endnu en tese og skal undersøges nærmere. Et studie han og kolleger har publiceret i 2010 om fiskeolier og vitamin- og mineraltilskuds eventuelle betydning for aggression, opposition til regler og psykopatologi blandt yngre voksne indsatte kunne ikke helt reproducere et tidligere britisk studies resultater om tilsvarende regimes positive effekt på voldlige overfald blandt indsatte. Og ”Disordered glucose metabolism: a predictor for violent offending?” som er titlen på et finsk studie publiceret i 2008 som beskrev dette forhold som en god prædiktor for risiko for recidiverende vold blandt indsatte. Nijman sluttede sit indlæg af med at at nævne at den rutinemæssige brug af en professionel, struktureret risikovurdering, fx Brøset Violence Checklist (BVC) og heraf afledte interventioner hjalp til at reducere antallet af aggressive episoder og tvang på psykiatriske afsnit.
 
Roland Dix slog et slag for etikken og moral ud fra patientens autonomi. Det skærper de professionelles forpligtelse til hele tiden at udvikle deres praksis især når der er tale om patienter er omfattet af tvangsforanstaltninger. Og han gav et oplysende og tankevækkende historisk rids af psykiatriens skiftende behandlingstilbud til aggressive og agiterede patienter. Og tankegangen bag nybruddene gennem tiden stod markant i udviklingen af metoderne.
 
Shubulade Smith beskrev den akutte psykofamakologiske behandling og nævnte at benzodiazepiner sandsynligvis er bedre til at dæmpe uro, agitation og aggression end antipsykotika. Hun nævnte særligt at midazolam ved buccal administration er et lovende nyt præparat til denne indikation. Hun har været medforfatter på The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry..
 
Professor Len Bowers, KCL, beskrev udviklingen af paradigmet for udviklingen af SAFEWARDS, et nyt britisk landsdækkende initiativ hvis sigte er at nedbringe tvang i psykiatriske afsnit; et slags britisk gennembrudsprojekt som er funderet på randomiserede  kliniske forsøg i UK af de mest . Bowers inviterede alle til at kontakte dem i første omgang via Facebook.com/safewards for udbredelsen af initiativet.  
 
Herefter var tre parallelle sessioner; konfliktløsning og deeskalering, den subakutte psykofarmakologiske behandling og rollen som forhandler under gidselstagning og andre alvorlige situationer på retspsykiatriske afsnit.
 
Og dagen sluttede med to indlæg. Det første stod professor Tilman Steinert, Tyskland, for, og han talte om europæiske forhold og påpegede forskelle i Europa i kultur og praksis i hospitalspsykiatrien, og brugen af hvilke typer af tvangsforanstaltninger oftest tog afsæt i hvad man nationalt mente var de bedst egnede praksisser. Der er en tendens til at man forsvarede og fastholdte egen praksis. Han advokerede for et europæisk samarbejde om mindre tvang i psykiatrien. Også i lyset af rapporten fra FN`s specialrapportør om tortur omhandlende behandlinger på sundhedsområdet, der kan udgøre overtrædelse af det menneskeretlige forbud mod tortur og grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Der kan ifølge rapporten være tale om behandlinger, som slet ikke bør finde sted, behandlinger der udføres forkert eller behandlinger der er mangelfulde. Der tages en række emner op, bl.a. tvang i psykiatrien. Rapporten omtaler statens forpligtelser til at regulere og kontrollere området for at undgå krænkelser, og fremsætter i den forbindelse en række anbefalinger. Eksempelvis ønsker specialrapportøren mht. tvang i psykiatrien et stop for tvangsmæssige behandlinger, som der ikke er lægelig konsensus om. Der kan komme en række internationale bestemmelser i FN regi som kan få betydningen for national lovgivning på området var vurderingen under drøftelserne i plenum efter Steinerts indlæg.
 
Sophie Corlett, MIND; mind.org.uk, sluttede dagen af en fremlæggelse af MINDs rapport fra 2013 om fysisk fastholdelse eller fiksering i den britiske psykiatri; en rapport som har vakt betydelig debat. MIND er en britisk interesseorganisation med en mission: ”…provide advice and support to empower anyone experiencing a mental health problem. We campaign to improve services, raise awareness and promote understanding. Især er MIND-rapporten fokuseret på risiciene ved fikseringerne af patienterne på maven (mind.org.uk/news-campaigns/campaigns/crisis-care). Hendes indlæg gav også en betydelig debat på konferencen og et forsvar af professor Bowers af personalets mulighed for af kunne fiksere de voldsomste og farligste patienter på maven, som var tankevækkende i lyset af professor Fahys indledende bemærkninger til konferencen og Rolad Dix´  indlæg om udviklingen af psykiatriens behandlingstilbuddet til de aggressive og agiterede patienter. Men også professor Steinerts påpegning af udviklingen i den internationale ret omkring nedværdigende behandling.

Peter Jantzen
  
Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |