Om ekspertuddannelsen
Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 afholdt ekspertuddannelsesforløb af to års varighed.


Uddannelsen omfatter i alt fire delkurser og er primært rettet mod første reservelæger, afdelingslæger og overlæger med ansættelse i retspsykiatriske afdelinger.

Der optages ikke andre faggrupper på uddannelsen.

Evalueringen af kursusrækkerne har været særdeles positiv, og Interessegruppen planlægger derfor i store træk, og i det omfang det er muligt, at lade indholdet i de enkelte delkurser forblive uændret.

Der må påregnes et vist "hjemmearbejde" i form af gennemgang af relevant litteratur og eventuelt udarbejdelse af mindre opgaver.
Uddannelsens indhold har eksempelvis omhandlet:
Psykisk sygdom og kriminalitet
Politiets, anklagemyndighedens og kriminalforsorgens organisation og opbygning
Basal strafferet
Rigsadvokatens meddelelse vedrørende behandling af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle
Hvordan gennemføres en retssag
Retspsykiatriens organisation
Retspsykiatri og etik
Straffelovens §16, herunder ligestillede tilstande, patologisk rus og mentalt retarderede
Straffelovens § 69, herunder "formålstjenlighed"
Straffelovens § 70, §73 og §85
Studiebesøg på Chase Farm hospital (en hel dag)
Transcultural forensic psychiatry
Studiebesøg på Chase Farm hospital (en hel dag)
Transcultural forensic psychiatry
Forensic Psychiatric Research in the UK
Besøg på et engelsk "Medium security" retspsykiatrisk hospital
The history, structure and legislation of forensic psychiatry in the UK
"The John Gunn lecture", Forensic psychiatry in the past, today and in the future - a general overview
Retslægerådet
Børne-ungdomspsykiatri og retspsykiatri
Anstalten ved Herstedvester
Benådning
Den retspsykiatriske afdeling
Behandling af retspsykiatriske patienter
Mentalobservationserklæringer


Siden 2015 har alle delkurser været afholdt i Danmark, og der har været arrangeret besøg på relevante instutioner og afdelinger.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe