Retspsykiatrisk Interessegruppes rejsemidler
 


Retspsykiatrisk Interessegruppe har afsat et beløb på 200.000 kr. til støtte til deltagelse i fag­lige møder, kongresser mv. for Interessegruppens medlemmer.


 
Medlemmernes referater [Læs mere].



 
Rejsemidler til medlemmerne

 
Rejsemidler til bestyrelsen

Kriterierne for tildeling af rejsemidler er følgende:

 • Retspsykiatrisk Interessegruppe støtter deltagelse i retspsykiatrisk fagligt relevante ar­rangementer. Støtten inkluderer rejseudgifter, ophold og gebyr.
 
 • Alle medlemmer af Interessegruppen kan søge om støtte.
 
 • En motiveret ansøgning indsendes til bestyrelsen for Interessegruppen, som vurde­rer an­søgningen.
 
 • Såfremt ansøgeren modtager tilskud til det arrangement, der søges støtte til, fra anden side, skal dette oplyses med angivelse af, hvad den økonomiske støtte an­vendes til.
 
 • Den maksimale støtte udgør 10.000 kr.
 
 • Ansøgere skal, for at komme i betragtning til tildeling af tilskud, have været med­lem af Retspsykiatrisk Interessegruppe i mindst et år.
 
 • Ansøgeren skal have betalt kontingent.
 
 • En person, der modtager tilskud, skal som udgangspunkt selv afholde udgifterne, hvor­efter Interessegruppen refunderer efter bilag.
 
 • Et medlem kan som udgangspunkt kun få tildelt rejsemidler en gang.
 
 • Et medlem, der har fået tildelt rejsemidler, skal indsende et kort referat til Retspsy­kiatrisk Interessegruppe af mødets indhold og det faglige udbytte. Dette referat of­fentliggøres på Interessegruppens hjemmeside.
 
 • Interessegruppens bestyrelsesmedlemmer kan ikke ansøge om rejsemidler.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe