Retspsykiatrisk Interesse­gruppe annoncerer nu det sjette forløb af ekspert-uddannelsen i rets­psyki­atri.Første delkursus finder sted i foråret 2018. Ud­dannelsen omfatter i alt fire delkurser af tre eller fire dages varighed. Ved tilmeldingen binder man sig for alle fire delkurser.

Der må påregnes et vist hjemmearbejde i form af gennemgang af relevant litteratur og anden for­beredelse. Kursisterne skal til andet delkursus fremsende en anonymiseret mentalerklæring.


Deltagere på uddannelsen
Deltagerantallet er begrænset til 20 personer og retter sig primært mod speciallæger med kor­tere tids ansættelse i retspsykiatriske afdelinger samt yngre læger, der overvejer ansættelse i en sådan afdeling eller har en særlig interesse for retspsykiatriske patienter.
 
 

 
 

Hovedtemaerne i kursusforløbet
Psykisk sygdom og kriminalitet
Politiets, anklagemyndighedens og kriminalforsorgens organisation og opbygning
Basal strafferet
Rigsadvokatens meddelelse vedrørende behandling af straffesager vedrørende psykisk afvigende kriminelle
Forløbet af en retssag
Retspsykiatriens organisation
Straffelovens § 16, herunder ligestillede tilstande, patologisk rus og mentalt retarderede
Straffelovens § 69, herunder "formålstjenlighed"
Straffelovens § 70, § 73 og § 82,7
Studiebesøg på forskellige institutioner
Nordisk og international strafferet
Engelsk Retspsykiatri
Retslægerådet
Ungdomsretspsykiatri
Benådning
Behandling af retspsykiatriske patienter
Mentalobservationserklæringer
 

 

Delkursus 1
18.-20. april 2018

Comwell, Vesterbro 2, 9000 Ålborg

Delkursus 2
7.-9. november 2018

Comwell, Vesterbro 2, 9000 Ålborg

Delkursus 3
2.-5. april 2019

Forventes afholdt i Roskilde

Delkursus 4
6.-8. november 2019

Comwell, Vesterbro 2, 9000 Ålborg
 


Optagelse på uddannelsen
forud
sætter medlemskab af Retspsykiatrisk Interessegruppe
 


Pris
Uddannelsen koster 45.000 kr. pr. deltager.  Prisen inkluderer ophold og fuld forplej­ning.

Det første delkursus betales ved optagelse med 11.250 kr. Der søges støtte fra Justitsmi­nisteriet samt fra Sundheds– og Ældremini­steriet. Hvis støtte opnås, vil prisen tilsva­rende blive redu­ceret ved opkrævning af fjerde delkursus.

Optagelse på uddannelsen
Der indsendes kort motiveret ansøgning via Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemme­side.

Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar 2018, kl. 12.00.
 
Hent annonceringen som pdf-fil:


Der er lukket for ansøgning.
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Retspsykiatrisk Interessegruppe