Symposier


2019
Heldagssymposium 19. september 2019: Behandlingsdømte patienter med udvisningsdom - gennemgang af lovregler, praksis og kliniske erfaringer. Malene Christensen (SAV), Nana La Cour (SAK): Gennemgang af lovgrundlaget for udvisning, fortolkning og påstande. Kim Liin og Pia Pitzner-Schmidt (Nordsjælllands Politi, Udlændigecenter Nordsjælland (UCN)): Politiets arbejde med udsendelse af udlændinge og behandlingdom. Lene Nielsen (Kontoret for Pas og Udvisning, Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændigestyrelsen): Udvisning ved dom og den efterfølgende prøvelse af behandlingdømte patienter med udvisningdom. Niels Johan Geil (Udrejsecenter Kærshovedgård): Hverdagen på udrejseventer Kærshovedgård. De retspsykiatriske centre: Cases fra centrene vedr. behandlingsdømte med udvisningsdom. Se præsentationer fra symposiet.

2017
12. Nordiske Retspsykiatriske Symposium blev afholdt 23.-25. august 2017 på Hotel Marienlyst i Helsingør. Se abstract book og program

2016
17.-18. november 2016 afholdtes psykiatrilovssymposium på Comwell i Aalborg. Fokus var på de dilemmaer, som opleves i den kliniske dagligdag, når psykiatrien skal leve op til den politiske målsætning om at reducere brugen af tvang med 50 % i 2020. Se præsentationer

2014
20.-21. november 2014 afholdtes superekspertkursus på Hotel Ebeltoft Strand for deltagerne ved de tidligere ekspertuddannelsesforløb

2013 
Tilregnelighed og grænselandet mellem sindssygdom og normalitet - refleksioner efter Breivik. Mette Brandt-Christensen: Kort præsentation af hovedkonklusionerne fra de to mentalerklæringer I Breivik-sagen, Karl Melle: Norge "post 22. juli 2011", Peter Brøndt-Jørgensen: Om tilregnelighed og utilregnelighed i dansk retspleje, Thorkil Sørensen: Psykose, personlighedsforstyrrelser og radikalisering - grænselandet mellem sindssygdom og normalitet, Josef Parnas: Psykosebegrebet og utilregnelighed i en psykiatrisk sammenhæng - med en kritisk assessment af den operationelle diagnostiske praksis

2012
Ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde: ”Straffelovens § 69”. Indlæg ved Mette Brandt-Christensen, Gitte Ahle og Peter Gottlieb samt kriminolog Liv Os Stolan.

2011
Festligt heldags-afskedssymposium i Festsalen på Københavns Universitet for Peter Kramp. En lang række af Peters samarbejdspartnere gennem årene bidrog med indlæg. Se fotos fra dagen

2011
Superekspertkursus, Hotel Ebeltoft Strand, hvor den dominerende foredragsholder var Sheila Hodgins. 

2010
Retspsykiatri for almenpsykiatere - Hotel Ebeltoft Strand - med indlæg fra bl.a. Lena Gravesen, Sundhedsstyrelsen, Mogens Gjerlev, Kriminalfor-sorgsleder fra Nordjylland, Statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen og cheflæge Per Jørgensen fra Region Midtjylland. 

2010
Psykiatriloven i praksis - erklæringer, journalføring, formalia - Hotel Ebeltoft Strand - med indlæg af Dorte Sestoft, Susanne  Beck Petersen, Sundhedsministeriet, Mette Brandt- Christensen. Jeanett Bauer, Lykke Pedersen, Runa Sturlason,  Ida Katrup, Hans Henrik Hoff 

2009
8. Nordiske Retspsykiatriske Symposium - Hotel Ebeltoft Strand. 160 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Key note speakere fra UK og Tyskland. Se præsentationer mv. fra symposiet

2007
Psykiatrilovssymposiet - revision af den nye psykiatrilov - Hotel Ebeltoft Strand

2006
Efteruddannelseskursus i retspsykiatri - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft

2005
Session om retspsykiatri - Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde, Nyborg

2003
Symposium om Rigsadvokatens meddelelse om anklagemyn-dighedens behandling af sager vedrørende psykisk afvigende kriminelle - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft

2001
4. Nordiske retspsykiatriske symposium - Marienlyst, Helsingør

1999
Symposium om mentalobservationer - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft

1999
Symposium om den reviderede psykiatrilov - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft

1996
Symposium om psykiatriloven - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft

1994
1. Nordiske retspsykiatriske symposium - Marienlyst, Helsingør

1993
Symposium om strafferetspsykiatri - Hotel Hvide Hus, Ebeltoft
Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |