Om ekspertuddannnelsen


Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 afholdt ekspertuddannelsesforløb af to års varighed. Uddannelsen omfatter i alt fire delkurser.

Deltagerantallet er begrænset til 20 personer og retter sig primært mod speciallæger med kortere tids ansættelse i retspsykiatriske afdelinger samt yngre læger, der overvejer ansættelse i en sådan afdeling eller har en særlig interesse for retspsykiatriske patienter. Der optages ikke andre faggrupper på uddannelsen.
 
Der må påregnes et vist hjemmearbejde i form af gennemgang af relevant litteratur og anden forberedelse. Kursisterne skal til andet delkursus fremsende en anonymiseret mentalerklæring. Der er aftenundervisning visse datoer. Der lægges vægt på, at kursister og kursusledere er i løbende dialog, og det forventes, at alle deltager i det fulde program, hvilket er en forudsætning for godkendelse af kurset.

Hovedtemaerne i kursusforløbet er: 
Psykisk sygdom og kriminalitet
Politiets, anklagemyndighedens og kriminalforsorgens organisation og opbygning
Basal strafferet
Rigsadvokatens meddelelse vedrørende psykisk afvigende kriminelle
Forløbet af en retssag
Retspsykiatriens organisation
Straffelovens § 16, herunder ligestillede tilstande, patologisk rus og mentalt retarderede
Straffelovens § 69, herunder "formålstjenlighed"
Straffelovens §§ 70 og § 73
Studiebesøg på forskellige institutioner
Nordisk og international strafferet
Engelsk retspsykiatri
Retslægerådet
Ungdomsretspsykiatri
Benådning
Behandling af retspsykiatriske patienter
Mentalobservationserklæringer

Du kan læse mere om det kommende forløb af ekspertuddannelsen under 2023-2024 samt ansøge om optagelse.

Bliv medlem
Medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab kan optages som ordinære medlemmer.

Andre faggrupper kan søge om ekstraordinært medlemskab.
Bliv medlem

Rigsadvokatens meddelelse: Psykisk afvigende kriminelle


Kalender
Besøg vores side
Retspsykiatrisk Interessegruppe | Dansk Psykiatrisk Selskab | SE-nr. 27911838 |